Team

De kindjes worden opgevangen en begeleid door een gediplomeerd en gekwalificeerd team, onder leiding van een onderwijzeres.

Dankzij de vele jaren in het onderwijs en de opvang, heb ik de nodige ervaring kunnen opdoen om de begeleiding, opvoeding en ondersteuning van uw kind in zijn ontwikkeling te garanderen. Ik heb gedurende die periode kennis gemaakt met de verschillende leeftijdsgroepen. Beginnende bij de allerkleinsten en in mijn laatste jaren heb ik mij in het bijzonder volledig ingezet voor de oudste kleuters. Dit vooral ter voorbereiding op het eerste leerjaar, wat nog steeds een grote stap is voor heel wat kleuters. De verschillende leeftijdsgroepen hebben mij steeds geboeid en blijvend gemotiveerd. Nu neem ik het op voor de allerkleinsten onder ons, zij liggen mij nog steeds nauw aan het hart. Ook hen wil ik zo goed mogelijk voorbereiden op de grote stap naar de kleuterschool. Vandaar dat onze werking volledig is gebaseerd op hun verdere schoolloopbaan. Wij besteden de nodige aandacht aan het werken rond thema’s die nauw aansluiten bij de leef- en belevingswereld van ieder kind. Tijdens de verschillende activiteiten proberen wij ervoor te zorgen dat alle domeinen van de totale ontwikkeling worden aangeraakt. Dit door hen zelf te laten experimenteren met verschillende materialen, bijvoorbeeld: boetseren, schilderen, werken met constructiemateriaal, knutselactiviteiten, … Ook maken wij tijd voor het aanleren van liedjes, versjes, verhaaltjes, waarnemingen van verschillende materialen, dansjes, … Datgene wat wij aanbrengen is al een flinke bagage voor uw peuter wat hem alleen maar ten goede zal komen in zijn verdere ontwikkeling.

De dienstverlening omvat de verzorging en opvoedkundige pedagogische begeleiding van de kinderen. De opvang wordt aangepast aan de individuele behoeften van iedere baby/peuter. De ouders kunnen op elk moment met hun vragen omtrent gezondheid, ontwikkeling en activiteiten die plaats vinden in het kinderdagverblijf terecht bij de teamleden of de verantwoordelijke.